Piwnice dobrze ocieplone


Brak ocieplenia piwnicy skutkuje przede wszystkim dużymi stratami ciepła, największymi w pomieszczeniach czy mieszkaniach znajdujących się bezpośrednio nad nią. Mogą one wynosić nawet do 20%. Generuje to dodatkowe koszty wynikające z dogrzania tych pomieszczeń, a dodatkowo, nawet porządnie wykonane ocieplenie zewnętrzne budynku czy wymianą okien na nowe nie sprawi, że w pomieszczeniach znajdujących się nad piwnicą będzie znacznie cieplej, ponieważ znaczna różnica temperatur między piwnicą i pomieszczeniem, znajdującym się nad nim sprawia, że ciepło będzie uciekać w dół, a podłoga w tych pomieszczeniach będzie zawsze zdecydowanie zimniejsza niż w miejscach, nie znajdujących się bezpośrednio nad piwnicą. Dodatkowo duża różnica temperatur między piwnicą a pomieszczeniami znajdującymi się nad nią może prowadzić do kondensacji pary wodnej na stropie piwnicy i w efekcie do zwiększenia poziomu wilgotności co sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby ocieplenie piwnicy w całości, co jest jednak rozwiązaniem dość kosztownym, a z tego powodu zwykle nieosiągalnym do realizacji w przypadku bloków mieszkalnych czy kamienic.

Na szczęście w sukurs idzie innowacyjna metoda – ocieplanie stropów piwnic. Odpowiednia izolacja piwnicznego stropu sprawi, że wnętrza znajdujące się na parterze staną się zdecydowanie cieplejsze, zaś sama piwnica nadal pozostanie chłodna i wciąż będzie mogła służyć jako składzik lub spiżarka.

Dodatkowo ocieplanie stropów piwnic nie generuje żadnych kosztów dodatkowych, związanych z remontem pomieszczeń na parterze, ponieważ w najmniejszym nawet stopniu ich nie dotyczy.

Niewątpliwym atutem będzie również fakt, że stosowane przez Naszą Firmę materiały do dociepleń stropów metodą natryskową, stanowią nie tylko warstwę izolacyjną, ale również są warstwą ogniochronną i podnoszą bezpieczeństwo pożarowe całego budynku.

Jak wygląda procedura izolacyjna?

Ocieplanie stropów piwnic przeprowadza się w czterech etapach.

Pierwszym z nich jest odpowiednie przygotowanie podłoża – usunięcie pozostałości farby i innych niepożądanych elementów, które mogłyby zmniejszyć skuteczność izolacji.

Następnie tak przygotowane podłoże zostaje zagruntowane. Po wyschnięciu warstwy gruntującej następuje nałożenie warstwy izolacyjnej metodą natryskową – zwykle jest to warstwa grubości około 8 cm, istnieje jednak możliwość ułożenia kolejnej warstwy materiału izolacyjnego po czasie nie krótszym niż 12 godzin od pierwszego natrysku.

Następnie następuje mechaniczne wyrównanie powłoki izolacyjnej przy użyciu wałka gumowego lub pacy stalowej.

Metoda natryskowa ma wiele zalet, które sprawiają, że jest ona chętniej wybierana w tego typu dociepleniach niż standardowa wełna mineralna czy styropian.

Główną zaletą jest zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego budynku – po nałożeniu warstwy na strop, jego ognioodporność wzrośnie nawet do 480 minut. Metoda aplikacji sprawia, że izolację wykonuje się zdecydowanie szybciej niż w przypadku tradycyjnej metody z użyciem wełny mineralnej czy styropianu, dodatkowo pozwala również na dotarcie do miejsc trudno dostępnych bez konieczności żmudnego przycinania materiału.

Używany przez nas materiał do izolacji termicznej stropów piwnic charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję biologiczną i chemiczną, dzięki czemu nie ma potrzeby regularnego przeprowadzania konserwacji, a ponadto, warstwa izolacyjna może zostać pomalowana bez utraty wyżej wymienionych właściwości.

To obecnie najkorzystniejsza metoda dociepleń na rynku, dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!