Symbole elektryczne to niezbędne elementy do tego, aby dokładnie oznaczać obiekty wchodzące w układy


Jakie symbole elektryczne możemy wyróżnić? Sprawdź już dziś!

Symbole elektryczne mogą występować w postaci różnych figur geometrycznych, m.in. kwadrat, prostokąt, okrąg, trójka, elipsa, ale także w postaci na przykład strzałek. Wyróżnia się 4 kryteria oznaczeń: ze względu na znaczenie symbolu rozróżnia się symbole graficzne elektryczne: uzupełniające i przedmiotowe, ze względu na sposób przedstawienia rozróżnia się symbole: wielokreskowe i jednokreskowe, ze względu na rodzaje rysunku technicznego elektrycznego symbole graficzne dzielą się na: do planów, do schematów i do celów informacyjnych oraz ze względu na zastosowanie w określonej dziedzinie elektrotechniki znaki są nazywane: symbolami samochodowymi – jeżeli są stosowane w schematach instalacji elektrycznych pojazdów i symbolami instalacyjnymi – jeśli są stosowane w planach instalacji wnętrzowych.

Symbole wyłączników – dlaczego budzą tyle wątpliwości? Przekonaj się sama lub sam!

W każdym układzie elektrycznym bardzo istotne są symbole elektryczne. Włącznik jest jednym z nich. Jest to oznaczenie, które wyróżnia się swoim bardzo skomplikowanym znaczeniem. Symbole wyłączników mogą być zbudowane z kilku oznaczeń elementarnych, co wynika z funkcjonalności urządzeń zabezpieczających. Bardzo ważne jest dokładne przestudiowanie poszczególnych typów takich elementów i różnicom pomiędzy nimi. Chcąc wykorzystać symbole wyłączników w odpowiedni sposób, musimy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach. Wyłącznie dzięki nim będziemy w pełni bezpieczni i odpowiednio przygotowani do pracy.

Dlaczego symbol wyłącznika jest aż tak ważnym elementem układy elektrycznego?

Na pewno zastanawialiście się, jak może wyglądać wyłącznik instalacyjny. Symbol ten może być przedstawiony w różnych postaciach, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad. Pierwsza: wyłącznik to łącznik zwarciowy, czyli zabezpieczenie przystosowane do wyłączania prądów obciążeniowych i zwarciowych. Druga: Odłącznik to łącznik izolacyjny, a jego rozłączenie zapewnia widoczną przerwę w obwodzie. Nie jest przystosowany do pracy pod obciążeniem. Trzecia: Rozłącznik to łącznik roboczy pozwalający na otwarcie lub zamknięcie obwodu elektrycznego przy obciążeniu znamionowym. Nie nadaje się do rozłączania prądów zwarciowych. Każdy symbol wyłącznika powinien być odpowiednio przestudiowany.

Jak powinniśmy czytać i rysować schematy elektryczne? Jest kilka aspektów, o których musisz pamiętać!

Na samym początku możecie czuć się nieco zagubieni, ale warto pamiętać o tym, że: symbol napięcia warto rysować od góry, a symbol masy od dołu, kropka na schemacie elektrycznym zawsze oznacza połączenie (węzeł), schematy warto rozbijać na bloki funkcyjne, aby łatwiej było je analizować, trzeba zachowywać odstępy pomiędzy poszczególnymi symbolami elektrycznymi, aby odczytanie wartości było łatwiejsze oraz warto stosować magistrale, aby zminimalizować liczbę połączeń (to wpływa pozytywnie na czytelność schematu).