Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?


Budowa domu to niełatwa sprawa – należy pamiętać o szeregu formalności.

Podjęcie samej decyzji odnośnie budowy domu to jedno, zaś możliwość rozpoczęcia prac – drugie. Pomiędzy nimi znajduje się wiele trudności, między innymi owiane złą sławą pozwolenie na budowę. Aby je uzyskać, należy przejść kilka etapów. Na szczęście procedura stała się o wiele prostsza i pozwala na szybsze załatwienie możliwości rozpoczęcia prac budowlanych. Zestaw dokumentów nie różni się od siebie – nieważne, czy miejscem budowy będzie Poznań, Warszawa czy niewielka miejscowość nad morzem.

Pozwolenie na budowę – jak wygląda jego zdobycie?

Obecnie pozwolenie na budowę otrzymuje się po złożeniu w urzędzie odpowiedniego wniosku. By ruszyła budowa domu, musimy przygotować szereg załączników do samego wniosku. Należy przygotować projekt zagospodarowania działki lub terenu, który musi uwzględniać rozmieszczenie wszystkich istniejących lub planowanych obiektów budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie działki. Musimy posiadać także szczegółowy projekt budowlany, niezależnie od tego, czy interesuje nas budowa domu pod klucz, czy inne rozwiązanie. Powinniśmy posiadać również zaświadczenie, że projektant zajmujący się wykonaniem projektu jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Jeżeli budynek będzie służył w celu innym niż mieszkaniowy (np. sklep), należy uiścić odpowiednią opłatę oraz załączyć do dokumentacji potwierdzenie zapłaty.
Dowiedz się więcej na http://eurodompoznan.pl/.