Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach wielko kubaturowych


Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach powinny zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Warunkiem ich dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie serii badań poświadczających ich poprawne działanie. W trakcie użytkowania powinny być poddawane regularnym przeglądom nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach.

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)

Stosowanie urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru jest wymagane przez polskie prawo. W przypadku wyposażenia obiektów w stałe urządzenia gaśnicze można zrezygnować z instalacji sygnalizacyjno-alarmowej. Należy jednak pamiętać o obowiązkowym połączeniu tych urządzeń z jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. Za to jest odpowiedzialny zarządca budynku. Najczęściej odbywa się to za pośrednictwem firmy zajmującej się profesjonalnym monitorowaniem alarmów.

Systemy oddymiania

Głównym celem oddymiania jest przede wszystkim ochrona konstrukcji budynku. Hale podzielone są na strefy oddymiania za pomocą kurtyn dymowych tak, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się dymu w strefie podsufitowej i sprawnie usunąć go z części hali, znajdującej się bezpośrednio nad źródłem pożaru.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać umieszczony w okolicach głównego wejścia instalacji do obiektu oraz prawidłowo oznakowany. W skład przeciwpożarowego wyłącznika prądu często wchodzi przycisk sterujący, umieszczony w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych, a jednocześnie zabezpieczony przed niewłaściwym użyciem przez osoby postronne.

Oświetlenie awaryjne

Zabezpieczenia przeciwpożarowe to także automatycznie włączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). Tego typu oświetlenie należy stosować również m.in. w budynkach produkcyjnych i magazynowych. Powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.