Przydomowa oczyszczalnia ścieków – wymagania do budowy


Decyzja o zbudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków to wyraz troski o środowisko, ale i oszczędność zasobów. Warto zdecydować się na taki sposób pozbywania się nieczystości, jednak zanim zamówimy ekipę montującą warto zapoznać się z formalnymi wymogami dotyczącymi samej budowy.

Kiedy możemy zbudować oczyszczalnię?

Nie jest to sprawa zależna jedynie od naszego kaprysu. Jeśli na terenie, na którym ma stanąć nieruchomość jest już sieć wodno-kanalizacyjna, konieczne jest podłączenie do niej. Dopiero gdy zachodzą obiektywne powody, dla których nie można z niej skorzystać (np. duże oddalenie, brak zgody właścicieli sąsiednich działek na przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej przez ich tereny) możliwa jest budowa zbiornika.

Zagospodarowanie terenu

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy należy zapoznać się z planem zagospodarowania terenu by wykluczyć ewentualny obowiązek podłączenia się do sieci wodno-kanalizacyjnej. Ponadto budowa oczyszczalni wymaga ustalenia warunków zabudowy, nawet jeśli planujemy podstawić na danym terenie obiekt, który nie wymaga pozwolenia na samą budowę.

Usytuowanie oczyszczalni

Naszej oczyszczalni nie możemy umiejscowić kierując się wyłącznie kaprysem. Szereg przepisów określa, w jakim dokładnie położeniu powinien znajdować się zbiornik. Jeżeli nie planujemy systemów odpowietrzenia w naszym domu oczyszczalnia musi znajdować się co najmniej 5 m od okien i drzwi wyjściowych. Nie może także sąsiadować na mniej niż o 2 m z drogą lub następną działką. Szczegółowe przepisy regulują także miejsce umieszczenia drenażu rozsączającego.

Niezbędna dokumentacja

Wniosek o pozwolenie na budowę indywidualnej przydomowej oczyszczalni składać należy w Wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego. Należy podać w nim Zakres wykonywanych robót, sposób ich wykonania, czas trwania oraz parametry oczyszczalni i prognozowane ilości wyprodukowanych ścieków. Do dokumentacji załączyć należy również rysunek poglądowy umieszczenia oczyszczalni. Warto odpowiednio wcześniej zapytać o konieczne do uzyskania pozwolenia dodatkowe dokumenty.