Rodzaje sorbentów


Czym właściwie jest sorbent? To produkt, będący ciałem stałym, którego zadaniem jest szybka neutralizacja wycieku w celu zatrzymania jego wniknięcia do gruntu, a w rezultacie do cieków wodnych. Trzeba go dobrać odpowiednio do powstałego zanieczyszczenia, by jego skuteczność była jak najwyższa. Stosowanie źle dobranego, nie tylko nie przyniesie efektów, ale również spowoduje wygenerowanie niepotrzebnych kosztów oraz rozprzestrzenienie się zanieczyszczenia. Czytajcie dalej, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o rodzajach tego produktu.

Sorbenty mineralne

Tego rodzaju sorbent jest pochodzenia naturalnego i w zależności od stopnia przetworzenia zmienia swoje właściwości. Ich zastosowanie jest dość ograniczone, gdyż po połączeniu z cieczą zwiększają swój ciężar i objętość, w związku z czym tworzą znaczącą ilość odpadów. Istnieją natomiast sorbenty mineralne odznaczające się znacznie większą chłonnością. Jednymi z nich są sorbenty kalcynowane o chłonności około 120%, które nie zwiększają swojej objętości. Innym podtypem są perlity, czyli lekkie sorbenty o chłonności do 250%, które nie zmieniają ani swojego ciężaru, ani objętości, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w zamkniętych pomieszczeniach – na otwartej przestrzeni, ze względu na ciężar, mogą zostać rozwiane przez wiatr.

Sorbenty naturalne organiczne

Są to najczęściej produkty uboczne powstające podczas obróbki i przerabiania drewna, takie jak kora, torf, celuloza czy trociny. Są bardzo chłonne, jednak ich zastosowanie jest ograniczone, gdyż nie nadają się w przypadku substancji żrących.

Sorbenty syntetyczne

Sorbent z tej grupy wykonany jest z różnego rodzaju polimerów. Mają największe właściwości chłonne – wielowarstwowe sorbenty syntetyczne potrafią osiągać chłonność do nawet 1400%. Mogą być stosowane do większości rodzajów zanieczyszczeń. W tej klasie znajdują się sorbenty hydrofobowe, używane do usuwania zanieczyszczeń z akwenów wodnych. Stosuje się je do ograniczenia zasięgu zanieczyszczenia, a następnie jego usunięcia.